Trainingen

Het trainen van uzelf en uw personeel binnen het bedrijf, kan een positieve werking hebben op de resultaten van uw werkzaamheden. Wanneer iedereen binnen de organisatie een duidelijk beeld heeft van de doelen en weet hoe zij deze kunnen en/of moeten bereiken, zal dit de resultaten ten goede komen. Wij zullen u de belangrijkste, en meest voorkomende, trainingen uitlichten zodat u hier een duidelijk beeld bij krijgt.

Teamtrainingen
Het creëren van een goede band binnen het personeel is zeer belangrijk. Allereerst moet de communicatie tussen verschillende lagen in de onderneming goed zijn, zodat het werk optimaal kan worden verricht. Er moet geluisterd worden, inleven in een ander worden gecreëerd, de wil zijn om elkaar te helpen en duidelijk zijn. Dit kan worden gecreëerd dan verschillende soorten trainingen. U zult eens moeten kijken bij de verschillende aanbieders van trainingen zodat u de, voor uw organisatie, meest geschikte kunt toepassen.

Vaardigheidstrainingen
Vaardigheidstrainingen zijn er over het algemeen om personeelsleden persoonlijk te verbeteren en niet om het teamverband aan te scherpen. Dit kan op een aantal gebieden worden toegepast, namelijk; sociale & communicatie vaardigheden en adviesvaardigheden.

Bij sociale en communicatieve vaardigheden gaat het voornamelijk om de volgende punten; het luisteren, samenvatten, doorvragen, aandacht hebben voor inhoudelijke informatie, gevoelens aanvoelen en actief participeren (voornamelijk in vergaderingen).
Bij Adviesvaardigheden ligt de focus voornamelijk op de volgende aspecten; situationeel adviseren, de kracht en kwetsbaarheid van de adviseur in kaart brengen, nodige en onnodige adviseren scheiden, adviseren met impact voor de ontvanger en draagvlak creëren voor het gegeven advies (onderbouwd met bijvoorbeeld feiten of literatuur).