Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is de laatste jaren negatief geweest. Dit komt door de economische crisis en de naslepen hiervan. Afgelopen periode is deze weer bij gaan trekken en lijken veel sectoren weer boven de grootste tegenslagen op te komen. Wij zullen voor u de drie belangrijkste sectoren binnen Nederland kort voor u toelichten, zodat u een duidelijke beeld heeft van de situatie van de arbeidsmarkt. In Nederland zijn de belangrijkste economische & industriële activiteiten de energiesector, land- en tuinbouw en financiële dienstverlening.

De energiesector heeft het de laatste jaren zeer lastig gehad. Dit komt mede door de financiële crisis, maar ook door de beschikbaarheid van goed geschoold personeel. Zelfs het inhuren van uitzendkrachten is zeer lastig gebleken. Door toenemende concurrentie, vrije keuze voor een energieleverancier, het voortdurend voortbrengen van fusies, de stijgende olieprijs en de automatisering van de werkprocessen is het lastig om een goede positie in de markt te creëren.

De land- en tuinbouw sector is sterk veranderd in de afgelopen periode. Zo is het aantal werknemers sinds de eeuwwisseling met zo’n 72.000 gedaald. Dit komt voor het grootste gedeelte door de beschikking van flexibele en goedkope werknemers, voornamelijk Oostblokkers. De belangrijkste opleidingsniveaus in de land- en tuinbouw sector zijn een MBO-3 en een MBO-4 opleiding. Door een stijging van de vraag naar producten in de periode 2014-2017 is het aantal vacatures stabiel geworden of zit hier zelfs een kleine stijging in. Er is veel vervangingsvraag (vrijwel in elke sector) wat komt door de vergrijzing van het land.

In de periode van 2005 tot 2013 is het aantal werknemers in de financiële dienstverlening met zo’n 28.000 banen gedaald. De grootste reden voor dit verlies is het economisch reces van de afgelopen jaren. Uit onderzoek blijkt dat de daling zich zal voortzetten tot 2019 (6% van werknemers en 11% van zelfstandigen). Voor ICT’ers op HBO of WO niveau liggen er echter veel kansen. De vraag naar deze werknemers is aan het groeien door de automatisering in de financiële dienstverlening.