Onderwijs

Diverse onderwijsmogelijkheden zijn er tegenwoordig zeer veel. Zo is er Middelbaar Beroepsonderwijs, Hoger Beroepsonderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs. Voor ieders niveau is er dus altijd wel een geschikte opleiding te vinden.
Het kiezen van een basisschool en een middelbare school is over het algemeen in samenspraak, van zowel ouders als de kinderen. Hierna wordt de keuze echter een stuk individueler. Er wordt namelijk gekeken naar persoonlijke voorkeuren, voor zowel het type studie als de studierichting. Er zijn, zoals gezegd, veel soorten onderwijs. Wij zullen er een tweetal uitlichten, dit zijn; Hoger Beroepsonderwijs en het Wetenschappelijk Onderwijs.

Allereerst komt het Hoger Beroepsonderwijs. Dit onderwijstype is over het algemeen praktijk gericht en word veelal ingedeeld in verschillende studierichtingen (ook wel faculteiten). De inrichting van een gemiddelde HBO opleiding ziet er als volgt uit; de eerste 2 jaar zijn vooral theorie gericht en zijn nog erg breed. Vanaf het derde jaar zal er een verdieping zijn binnen de gekozen opleiding, vaak het ene half jaar en het andere half jaar zal er een stage gelopen moeten worden. In het vierde jaar ligt de focus voornamelijk op het schrijven van een scriptie en/of een afstudeeropdracht. Dit gaat ook aan de hand van een soort stage, welke ook extern gelopen kan worden.

Bij het uitkiezen van een gepaste opleiding, moet er wel gekeken worden naar de aanbieder van de opleiding. Er zijn gevallen bekend dat personen vier jaar had hebben gewerkt voor een HBO diploma, maar deze niet konden krijgen doordat de school niet officieel was erkend als Hogeschool. Vergelijk dus de goed aangeschreven scholen met elkaar, zodat u zeker bent van het studeren op een daarvoor aangeschreven Hogeschool.

Wetenschappelijk onderwijs (universitair onderwijs) is de laatste jaren erg aantrekkelijk geworden onder de studenten. Dit komt omdat de baangarantie een stuk hoger ligt dan bij de gemiddelde HBO opleiding. Voor het WO zijn een aantal toelatingseisen van toepassing; u bent in bezit van een VWO diploma of u heeft een HBO propedeuse in één jaar behaald, bij 21 jaar of ouder heeft u het toelatingsexamen voldoende gemaakt of 18 jaar en ouder en u schrijft zich in bij de Open Universiteit. Voor bepaalde studies moet ook het vakkenpakket van de middelbare school aansluiten op de opleiding, dit zult u bij universiteit na moeten vragen.

Een universitaire studie ziet er als volgt uit; het eerste jaar bestaat uit het behalen van de propedeuse. Hierna zullen er drie jaren zijn voor de bacheloropleiding. Aan het eind van deze vier jaar zult u uw bachelordiploma in ontvangst mogen nemen. Hierna heeft u altijd nog de keuze om een masteropleiding te volgen, wat twee jaar duurt. Hierna zult u uw master titel ontvangen van de onderwijsinstelling, welke internationaal te gebruiken is.