Type organisatie

Het kiezen voor een bepaald type organisatie is in veel gevallen nog lang niet zo gemakkelijk. Dit komt door er veel verschillende typen organisaties te vinden zijn. Dit meest voorkomende type organisaties zijn: Vennootschap onder firma (VOF), Besloten vennootschap (BV), Naamloze vennootschap (NV) of een Eenmanszaak.

Vennootschap onder firma (VOF)
Alleen naar de naam kijkende, lijkt het zeer ingewikkeld maar een VOF is gemakkelijk uit te leggen. Het is eigenlijk een verzameling van eenmanszaken of Bv’s in één bedrijf. De directie bestaat dus uit verschillende personen die bij een VOF vennoten worden genoemd. Deze zijn bij dit type onderneming dan ook 100% aansprakelijk, zowel zakelijk als met hun privé vermogen. Zoals bij ieder type onderneming moeten zij zich inschrijven bij de KvK. Voor belasting bij een VOF werkt het als volgt; de Belastingdienst ziet de ondernemers als individuele personen, maar voor de btw is de VOF als geheel één ondernemer.

Besloten vennootschap (BV)
Een besloten vennootschap werkt niet met aansprakelijke personen. Er is een bestuur opgericht voor de te nemen beslissingen, maar bij het failliet gaan van de onderneming is er geen natuurlijk persoon aansprakelijk voor de mogelijke uitbetalingen of betalingsachterstanden, dit betekend dat de organisatie een rechtspersoon is. Bij een BV worden aandelen uitgegeven, wat betekend dat de aandeelhouders de ‘eigenaar’ zijn voor zover dit kan. Het oprichten van een BV was tot 2012 nog redelijk lastig, maar door veranderingen in de wet is het tegenwoordig een stuk makkelijker. Zo hoeft er geen startkapitaal aanwezig te zijn en zijn er geen bankverklaringen en accountantsverklaringen meer nodig bij de oprichting.

Veel Eenmanszaken kiezen ervoor om hun onderneming na een aantal jaar te veranderen naar een BV, doordat het bedrijf flink is gegroeid. De directeur van het bedrijf wil niet meer aansprakelijk zijn met zijn privé vermogen en kan er dus voor kiezen om te veranderen naar een BV zodat zijn privé vermogen ten alle tijden is beschermd voor een eventueel faillissement.

Naamloze vennootschap (NV)
Een naamloze vennootschap kent in veel aspecten overeenkomsten met een besloten vennootschap, maar er zijn ook zeker duidelijke verschillen. Zo kan een NV ook aandelen vrij verhandelen via de beurs, terwijl dit bij een BV alleen via de notaris op naam gedaan kan worden. Een NV heeft ook een minimaal aandelenkapitaal van €45000,- wat bij een BV ligt op €0,01.

Zowel een BV als een NV moeten jaarlijks hun bedrijfsresultaten doorspelen naar de KVK. Aan de hand van de grootte van de organisatie en het aantal aandeelhouders moeten zij dit in sommige gevallen ook openbaar maken. Verder zijn de aspecten, beschreven bij de BV, hetzelfde als voor een NV. Kijk voor verdere informatie dus even bij de BV.

Eenmanszaak
Bent u een beginnend ondernemer? Dan is in de meeste gevallen het oprichten van een Eenmanszaak het meest aantrekkelijk. Dit komt gedeeltelijk door de belastingvoordelen die dit type organisatie met zich meebrengt. Een nadeel hierbij is echter wel dat u aansprakelijk bent met uw privé vermogen voor eventuele schulden of betalingsachterstanden.

U kunt als eenmanszaak zeker personeel in dienst nemen. De naam ‘Eenmanszaak’ zegt alleen wat over de rechtsvorm en niet over het aantal personen dat in uw bedrijf werkt. Verder betaald u premies en dus heeft u recht op AOW na u w 65e, doordat u dit in de loop der jaren opbouwt.

Het kiezen tussen een BV en een Eenmanszaak kan in sommige gevallen nog wel eens lastig zijn. U moet kijken naar de kosten die u maakt bij de verschillende rechtsvormen. Bij een Eenmanszaak liggen de jaarlijkse kosten over het algemeen lager, maar zijn de belastingtarieven weer iets hoger. Bij een Eenmanszaak kunt u echter wel, na goedkeuring van de Belastingdienst, gebruik maken van belastingvoordeel zoals zelfstandigheidsaftrek en mkb-winstvrijstelling.